Смърт

                    категории -> абстрактни понятия -> смърт

Съвременно значение

Свършване на живота; умиране.

Произход на думата

Думата е българска. Открива се в старобългарски: съмрьть. Среща се във всички славянски езици и е праславянска по произход.

Примери

Ела ме, майко, прегърни / и в красно чело целуни — / красно с две думи заветни: / свобода и смърт юнашка! На прощаване, Хр. Ботев

За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла! П. П. Славейков.

Знание

В историята на цивилизацията във всички религии смъртта се приема като преход към друго съществуване. В древногръцката митология след смъртта човешките души обитават подземното царство на бог Хадес. Траките вярват, че тялото и душата на човека са безсмъртни, затова строят гробници, в които има всичко необходимо за задгробния живот на човека. Според индуизма и будизма, които се практикуват главно в Индия, но имат много последователи и в други страни, след умирането се съхранява душата и тя се преражда след време в друго тяло. В исляма вярващите приемат смъртта с радост, защото знаят, че ги очаква щастие след нея. Според християнството след края на живота душата ще дочака Божия съд и ще заживее в рая, ако е била праведна, или в ада, ако е вършила грехове. 

 

В българската традиционна култура смъртта се осмисля като много важен елемент от човешкото съществуване. Извършват се редица обреди, които да осигурят спокойния преход на душата в друг свят. Например: оплакване, църковно опело, раздаване на жито и вино на близките на покойния и др. 

 

Смъртта се свързва с начина на живот и това личи във фразеологизмите:

Борба на живот или на смърт. Крайно ожесточена борба. 

Смърт ми е. Много ми е противно.

Заспивам вечен сън. Умирам.

 

В българския език съществуват само домашни названия за смъртта. Те отразяват представата за край на жизнените процеси, умиране; последен, сетен миг от живота.

pexels-mike-b-116909

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е българска. Открива се в старобългарски: коньчина ‘край на живота’. А думата конець означава ‘край, завършек’. Много по-късно конец започва да се употребява като ‘нишка за шиене’, а старото му значение почти избледнява през Възраждането. Думата се среща във всички славянски езици и е праславянска по произход.

Разпространение

Западна и Централна България; Разложко; Копривщица.

Примери

Говори, кажи де! Каква е била кончината му и що ли си е помислил той на смъртния час? Ст. Загорчинов

Но щом тя ме остави, аз паднах… Тогава се уверих, че съм бил опасно болен и близък до кончината си. Гр. Пърличев

Произход

Думата е българска. Открива се в старобългарски: краи. Среща се във всички славянски езици и е праславянска по произход.

Разпространение

Общобългарско название.

Примери

Старецът предчувстваше близкия си край, но се утешаваше с мисълта, че Драгота не само ще бъде достоен негов заместник, а велик подвижник. Й. Йовков

Човек, който не е познавал Ставри приживе, мъчно би могъл да вникне само с помощта на това писмо в сломения му характер и още по-мъчно би си уяснил причините за трагичния му край. А. Гуляшки

Нощта го свари толкова изтощен, че му се струваше краят е дошъл! К. Калчев

Произход

Словосъчетанието е свързано с представата за смъртта като спиране на дишането. Елементите на словосъчетанието се откриват още в старобългарски и имат праславянски произход.

Примери

Щяхте ли иначе след поражението да се извисите по-високо от разрухата и отчаянието и да воювате до последния си дъх, ако ви липсваше смелост? Н. Никифоров

Макар и далеч, Георги Мамарчев не престанал да мисли за отечеството си до последния си дъх. Н. Ферманджиев

Произход

Думата е българска. Коренът ѝ се открива в старобългарското прилагателно сетьнъкраен, последен’. Среща се във всички славянски езици и е праславянска по произход.

Разпространение

Годечко; Самоковско; Костурско; Прилепско.

Примери

Лоша сетнина го найде. Костурско

Но животът ни е кратък, идва сетнина и гроб. Самоковско

Произход

Думата е българска. Коренът ѝ се открива в старобългарския глагол оумирати. ‘умирам’. Среща се във всички славянски езици и е праславянска по произход.

Разпространение

Ботевградско; Белоградчишко; ВидинскоВарненскоВелинградско;

Софийско; Брезнишко; Радомирско; Ихтиманско; Самоковско; Трънско; Дупнишко; Банско; Кулско; Прилепско; Охридско.

Примери

Живот нема, чекам умирачката. Ихтиманско

Остаряваме веке и идва умирачката. Велинградско

Такава умирачка не сам видела. Дупнишко

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.