Стълбище

                    категории -> бит -> стълбище

Съвременно значение

Стълба на сграда, стъпала за качване и слизане.

Произход на думата

Названието е производно от думата стълб ‘висок, цилиндричен труп от дърво, метал, бетон и др., който се забива в земята за закачане на нещо’, която се среща във всички славянски езици. Самата дума стълб е сродна с глагол, който е означавал ‘стоя, поставям’.

Примери

От задната страна на голямата къща имаше широко каменно стълбище. О. Василев

Те се изкачиха по широкото каменно стълбище с високи колонади от двете страни и тежки железни фенери на върха. Ив. Мартинов

Знание

Стълбището е гранично пространство между своето и чуждото, затова то трябва де се пази от зли очи и нечисти сили. На стълбите се извършват различни ритуали за опазване на своето – принася се жертва на курбан, полива се вода за пречистване. На стълбището, както и на прага не се оставя чиста вода, защото в нея може да влезе змей или болест, които после да навредят на членовете на семейството. 

В същото време на стълбите се изпраща тържествено и с музика невестата за сватба, пак на стълбището са посреща младоженката в новия си дом.

В българската традиционна култура стълбището е място за различни обреди, затова има сакрално значение..

stulbishte

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е заемка от турски: basamak ‘стълба’

Разпространение

Банско; Благоевградско; Гоцеделчевско; Костурско; Родопи; София; Шуменско; Брезнишко; Провадийско; Ивайловградско.

Примери

Басамак по басамак качи се горе. Басамаците алалем се разкривише. Брезнишко

Стъпалата на къщата са стълба, басамак. Ивайловградско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.