Стомах

                    категории -> части на тялото -> стомах

Съвременно значение

 Стомахът е вътрешен орган на храносмилането, подобен на торба. Коремът е част от тялото на човек или животно, в която са поместени главните храносмилателни органи.

Произход на думата

Изследователите предполагат, че думата корем може би е заета от езика на първобългарите. 

Примери

Спомних си за епископ Висарион, че обичаше да яде и пие и имаше буйна брада и голям корем. Ала изкупи чревоугодието си с мъченическа смърт. А. Дончев

Най-лесно изстива коремът и стомахът, от което се раждат тежки болести, а най-много треските. К. Кесаров

Писна дете в майчин корем. Поговорка, която се употребява, за да се посочи, че положението е станало много тежко, лошо поради жестокостите, зверствата на някого.

Заболел го корема. Ихтиманско

На корема ми е оживело. Фразеологизъм в значение ‘много ми се иска’, Ихтиманско

Вълкъ и бил със пудут курем. Банат

Знание

 

Думата търбух в съвременния език се употребява рядко вместо корем и се използва обикновено, когато трябва да се изрази отрицателна оценка. В миналото обаче е била съвсем обичайна дума. По същия начин и сирище се е използвала за корем, а днес е стеснила значението си само до ‘част от стомаха на агне сукалче, която се употребява за подсирване на мляко’. Думата желудък ‘стомах’ се приема днес като остаряла и диалектна, среща се рядко в литература отпреди повече от един век. В диалектите най-често се употребява за назоваване на воденичка на птица.

Утроба най-често се използва за обозначаване на вътрешните органи у жена или женско животно, където се развива зародишът, но може да означава и по-общо корем.

pexels-brett-sayles-1456641

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Желудък на свой ред идва от старобългарското желѫдъкъ и има паралели в други славянски езици.

Разпространение

Примери

Въ чрѣвѣ кытовѣ въ самомъ желѹдьцѣ. Златоструй (старобългарски сборник със слова от Йоан Златоуст)

Той беше премалял от изнурение и глад, червата му се бяха слепили и желудъкът му преживяше някакви горчиви треви. Ив. Вазов

 Желудъкът на камилата има няколко отделения, които, веднъж като са напълнят с вода, тя ги държи по няколко деня. С. Бобчев

Произход

Воденичка на птица.

Разпространение

Софийско.

Произход

Думата означава ‘торба, съшита от одрана животинска кожа, използвана за държане на вода, вино и други течности или за правене на сирене’. Разпространена е и в други славянски езици и има сродни в балтийските езици.

Разпространение

Софийско.

Примери

На всичко се свиква. Само мешината да е пълна.  Г. Караславов

Вода газех до мешина. Народна песен

Сита му мешина, пълна му година. Пословица

С гладна мешина дърва се не секат. Пословица

На гола мешина кобуре. Пословица

Произход

Думата означава ‘торба, съшита от одрана животинска кожа, използвана за държане на вода, вино и други течности или за правене на сирене’. Разпространена е и в други славянски езици и има сродни в балтийските езици.

Разпространение

Примери

Ако не бяха женски грехове, не би били калугерски мехове. П. Р. Славейков

Произход

Сирище произхожда от същия корен, който чуваме в сирене, поради това, че част от стомаха на малко агънце се е използвало за превръщане на млякото в сирене.

Разпространение

Софийско; Ихтиманско; Банат.

Примери

Сырище ѥмѹ бѣ несъдраво и немощьно. Житие на Теодор Студит

Болѣзни сирищѹ и трепетанїе жиламъ бываетъ. Беседа против богомилите от презвитер Козма

По клечките бяха закачени черни и бели котли, ковки, прострени да съхнат, черва със сирище. Й. Йовков

Доде боза (бозае) има сирище, доде не е прояло. Ихтиманско

Произход

Думата стомах е навлиза в съвременния български  от гръцки език.

Разпространение

Общобългарско.

Примери

Отѧжчаль стомахъ ѥго брашнꙑ. Паренесис (старобългарски сборник със слова от Ефрем Сирин)

Но аз да вървя. Има гладни стомаси, дето чакат Странджата. Ив. Вазов

От гозбите малко нещо ми се развали стомахът. Елин Пелин

Трябваше да тури нещо в стомаха си и да залъже глада си. Й. Йовков

Стома(х)а го болело (м)ного. Ихтиманско

Произход

Употребата на сърце в значение ‘корем’ е особен семантичен диалектизъм. Дължи се на заложената в корена думата семантика ‘среда, средина’, понеже коремът се намира в средата на човешкото тяло.

Разпространение

Бургаско.

Примери

Ветер дето има човек во сърдцето та пърди. Тефтер на Зария Петрев Гьорев от Тетово, 1897 г.

Сутринта на Гергьовден всеки гледа да пие вода на гладно сърце, но из барде (стомна), защото тогава се пречиствала кръвта. Д. Маринов

Дали не знаеш биле за рожба,
Биле за рожба за клето сърдце? Бургаско


Разпространение

Банат.

Примери

На гол тумбак чифте пищови.

Тумбак на кон. Тумбака на (в)ола се й(е) подул; 

Хората имат курем, а марвата (добитъка) тумбак. Банат

Произход

За търбух има засвидетелствани пример в старобългарски, а също и в други славянски езици.

Примери

Се азь ѿлѫчѫ вамъ рамо и искыдаѫ трибѫхы. Библия, Стар завет, пророчески книги с тълкувания (Мал 2:3)

 Аз задупчих енергично търбуха на коня си, но той беше заморен вече. Ив. Вазов

Произход

Паралели с други славянски езици има и по отношение на утроба, която е наследник на старобългарското ѫтроба. Коренът ѝ е същият като в думите вътре, вътрешност и Етрополе.

Примери

Брашьно ѥстьствомь съпиштьно аште въ ꙗзѣствꙑ ѫтробꙑ то вьсе погѹби Симеонов Изборник

Помоливъшааго сѧ въ ѫтробѣ китовѣ пророка Сборник със слова от Григорий Богослов

Отново се надигна от дълбините на утробата му гореща вълна и се разля по цялото му тяло. Дим. Талев

 Да би можал да изтръгне с ръцете си всичката своя вътрешност, утробата и сърцето. Ив. Вазов

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.