суша

                    категории -> природни явления -> суша

Съвременно значение

Продължително време без валежи; сухо време.

Произход на думата

Думата е с праславянски произход, открива се във всички славянски езици и в старобългарски.

Примери

Колчава суша фанало. Ихтиманско

Вайа година беше суша. Костурско

Летото беше суша. Ракита, Брезнишко

Три месеца дъжд не капна, / стана страшна суша. Ив. Вазов

Краят на страшната суша, която изпогори всичко, вече настъпваше. Елин Пелин

Знание

Сушата засяга производството на храни в човешкото общество, затова тя се възприема като голямо природно бедствие, което в миналото се е осмисляло като божие дело. Сушата се споменава сред най-ранните документирани климатични събития, присъстващи в Епопея за Гилгамеш, в Библията, в  африкански и индиански легенди.   Във всички религии съществуват ритуали за умилостивяване на боговете, които пращат сушата, и за измолване на дъжд. Тези ритуали съдържат, песни, танци, принасяне на жертви.

В българската традиционна култура има два обреда за прогонване на сушата. Първият се нарича Герман и се изпълнява на св. Герман – 12 май, също на летен Атанасовден, летен Никулден и изобщо през лятото, когато има продължително бездъждие. Според народната традиция на този ден група девойки и вдовици изработват от глина мъжка фигурка, наречена Герман (в някои райони на страната Гошо, Драганчо, Джерманчо, Скалоян, Кабаиван). Набляга се на огромния фалос, символизиращ плодородието, и на скръстените ръце, които показват, че Герман всъщност е покойник. Самият ритуал преминава като погребение. Жените полагат фигурката в дървено корито, което трябва да представлява ковчег, и започват да го оплакват – с цветя, свещи и вопли: „Умрял Герман от суша за киша, капни, Боже, капчица“. Ритуалът завършва с традиционната трапеза. Ако скоро след погребението завалят дъждове, жените изравят глинената фигурка и я хвърлят в реката.

По своя смисъл обредът Герман е символично жертвоприношение, което трябва да измоли от боговете милост и защита от суша. Свързан е пряко с друг обред – Пеперуда (наречен още Пеперуга, Войданка, Додола, Дудулайка). Той се води от младо момиче сираче, което е облечено в зеленина, танцува обреден танц за дъжд, а околните го поливат с вода. По правило при дълго засушаване се извършват и двата ритуала, а младите момичета, които участват в тях са едни и същи – в единия като „оплаквачки“, а в другия като „пеперударки“.

chester-ho-RLiIU16jdu4-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Банат; Карловско.

Произход

Думата има същия произход като суша – от прилагателното сух, което е от праславянски корен, общ за много европейски езици.

Разпространение

Тракийски говори.

Примери

Слана попари, засух беше — / в земята зърно се опече. П. К. Яворов

Настъпи ли засух, къпини / пълзят в камънаците пусти. Ем. Попдимитров

Полето беше още безлюдно. Хората не искаха в тая засуха да почват есенната оран. П. Славински

Към полунощ сънувах, че вървя край синора на нашето лозе, дето прекарвахме горещините и засухите. Ем. Станев

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.