светкавица

                    категории -> природни явления -> светкавица

Съвременно значение

Атмосферно явление, при което протича електричество между облак и земята или между два облака и се образува начупена  огнена линия, осветяваща небето. Природното явление, при което се чува гръмотевица и се вижда светкавица, е резултат от разпространението на електрически искри в атмосферата.

Произход на думата

Думата е българска, образувана е от глагола светкам ‘издавам светлина’, диалектен вариант на глагола светя. Коренът на думата се среща още в старобългарски: свѣтити ‘светя’. Открива се във всички славянски езици и е праславянска по произход.

Примери

Заслепяван от светкавиците, Краличът вървеше по посока измежду шубраки, дървета и бостани. Вазов

 Досега времето беше хубаво, но изведнъж притъмня, вечерната заря загасна в тъмен облак, сред който блясваха светкавици. Йовков

 Светкавици падаха, гръм дробеше небето на парчета. Елин Пелин

Знание

Гръмотевицата и светкавицата са необясними и страховити природни явления, затова хората векове наред се опитват да осмислят произхода им. В езическите предания се разказва, че огнената мълния се появява в небето при битка между Змея и Халата, които бълват огън и пламък. В древногръцката митология Зевс е Гръмовержец и Мълниеметец, защото светкавицата и гръмотевицата символизират властта та главния бог.

В християнските вярвания свети Илия е господар на летните небесни стихии, повелител на гръмотевици и светкавици. Описват го как кара колесницата си по небето, а изпод копитата на магическия впряг искрят светкавици. А според най-разпространената версия в българския фолклор небесната светкавица и гръм се раждат от битката между свети Илия и Змея. 

В традиционната българска култура Илинден – 20 юли, се празнува за предпазване от светкавици и градушки, затова за празника се коли най-старият петел в чест на Свети Илия. 

Вярва се, че на Илинден не трябва да се работи както на полето, така и у дома, защото може да те удари мълния. Не трябва да се чисти, пере, тъче, шие и никой не бива да се подстригва. Единствено е позволено да се приготвя храна.

Много народни гадания са свързани с природното явление. В тях се проследява времето, в което се появява светкавицата, и по него се съди какво ще се случи в бъдеще. 

Старите българи изпълняват различни ритуали, за да отклонят светкавиците и гръмотевиците. Поставят камъчета под овощните дървета или се кичат със здравец и коприва. А стопанката види ли мълния, веднага покрива съдовете за вода с кърпа, за да не може Змеят да се скрие в тях. Младите девойки пък се прибират вкъщи, защото не искат страховитата Хала да ги залюби и отвлече. За предпазване от това природно явление се практикува и друг обред: жените измиват косите си с дъждовна вода на Тодоровден, докато траят конните надбягвания. Всички тези примери показват колко важна е светкавицата в българското народно съзнание.


В българския език съществуват няколко думи за назоваването на това природно явление. Всички са български. Поголяма част от тях са образувани от корена –мълн– , в който се крие връзка с боговете, способни да мятат мълнии. А в думите с корен –свет– и –блеск– се изтъква най–важната особеност на природното явление – силната до блясък светлина.

micah-tindell-AdOeV-qlAs4-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е българска, образувана е от глагола блескам ‘издавам силна светлина’, диалектен вариант на глагола блестя. Коренът на думата се среща още в старобългарски: блискъ‘светкавица’. Открива се във всички славянски езици и е праславянска по произход.

Разпространение

Никополско; Пловдивско; Асеновградско; Смолянско; Ардинско; Гоцеделчевско.

Примери

Когато има силна жега, се появяват блескавици. Никополско

… и току се разтвори нещо, па светка, светка, като хиляди блескавици, ама не гърмят и не тряскат, а така само, блещят. М. Георгиев

Произход

Думата е българска,  среща се още в старобългарски: мльнии. Открива се във всички славянски езици и е праславянска по произход. Интересно е да знаем, че според учените тази дума е сродна на други в латвийски и исландски език, които назовават чука на бог Перун и бог Тор, прочути със способността си да мятат огнени мълнии.

Разпространение

Общобългарско название.

Примери

Шиба силен дъжд, гърми, проблясват мълнии. Н. Фурнаджиев

Светна мълния. Треперяща светлина огря дядовата Харитонова килия. А. Каралийчев

 Не се сродявай с дявола, Йосифе. Направиш ли го, мор ще нападне овцете ти, мълния ще подпали къщата ти. Ц. Лачева

Разпространение

Копривщенско; Тететвенско

Примери

На звездното небе не било ни един облачец. Изведнаж на горизонта се показало беловато облаче, зачула са отдалечена гръмотевица, блеснала два или три пъти молния и сичко приняло друг вид. Л. Каравелов.

Черен се облак зададе, гръм и молния паннало, та си йе Станка убило. Народна песен. Молно брдо – там пада наймного молния, та може оттам да идва името. Тететвенско.

Разпространение

Прилепско.

Примери

Молнята да те удра и на два комата да те стора. Клетва от Прилеп

Разпространение

Кюстендилско; Кумановско; Неготинско; Щипско.

Примери

Мънята да го умори, ако лъже. Н. Геров

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.