Свиня

                    категории -> животни -> свиня

Съвременно значение

Домашно млекопитаещо животно, което се отглежда основно за храна заради месото си.

Произход на думата

Названието е много старинно. В старобългарски се среща като свинии.

Примери

Прилича (отива) като на свиня звънец; като на свинче звънче поговорка с точно обратното на вложеното значение, т.е. никак не подхожда, отнесено към облекло, накит и др. 

Свиня бисер не отбира – т.е. мръсно и чисто, хубаво и лошо не вървят заедно. Поговорката е повлияна от Новия Завет и мъдрата мисъл в Матей 7: 6: „…не хвърляйте бисера си пред свинете, за да го не стъпчат с краката си…“. 

Свиня кога се наяде, обръща коритото; Хубавите ябълки, свинете ги изяждат – тези поговорки също отразяват отрицателното отношение към свинете  в народния мироглед.

Знание

Свинята издава особен звук грух-грух, от който се развива звукоподражателният глагол грухтя, а прасенцата квичат кви-кви. В древните митологии тя е символ на плодородието, защото е известно, че женските на тези животни раждат често. В християнството обаче свинята се възприема като нечисто животно. Популярна е с лакомията и липсата на хигиена, оттук тръгват изразите мръсен като свиня, лаком като свиня и дори глаголът освинвам се, който означава ‘прекалявам с ядене или пиене’. 

В някои народни легенди обаче свинята има свръхестествени способности: влиза под земята и в разни пещери (такава легенда се разказва за пещерата край гара Лакатник в Искърското дефиле, известна под името Свинската дупка); може да предсказва времето, да бъде мъдра и неуязвима за злите сили. Със свинята е свързано празнуването на Коледа, тя е част от различни ритуали за този празник. 

pig

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

 Дива мъжка свиня. Думата е заета от турски. 

Разпространение

Източна България.

Примери

Един наш другар, който се занимаваше с авджилък (ловджийство), уби един азъл. З. Стоянов

Произход

Думата е заета от италиански диалекти през албански в първично значение ‘звяр, хищник’ Днес означава ‘свиня’.

Разпространение

Димитровградско; Югозападна България; Брацигово; Пирдопско; Костурско.

Примери

Бишката роди. Костурско

Мечката, бишката и заецот секога ѝ се смеяли на лисицата. Народна приказка от Гевгели 

Произход

Мъжко прасе, наречено така, защото се храни с букови желъди 

Разпространение

Гоцеделчевско.


Произход

Название на мъжка свиня и на дива свиня, глиган. В старобългарски вепрь, от стар глагол със значение ‘пръска семе, сее‘.

Разпространение

Ново село, Видинско; Софийско; Радомирско; Елинпелинско;

Пиротско; Трънско.

Примери

Излезнала една дива вепретина. Народна коледарска песен от Кюстендил

Вепърчане, село в Прилепско

Произход

Думите произхождат от глагола гуцам ‘за дете – издавам звук‘. Оттук гуци-гуци, гъци-гъци е междуметието, с което се вика свинята.

Разпространение

Врачанско; Блослатинско; Софийско; Ломско.

Примери

Селске свинйе помамимо гъци, гъци. Ломско

Произход

Название за дива свиня, от прилагателното див.

Разпространение

Петричко.

Произход

Свиня, която се храни с букови жълъди.

Произход

Свиня с черен косъм и бяла ивица на предницата. Окраската ѝ прилича на дъгата, която в някои диалекти се нарича зуна, зуница. 

Разпространение

Странджа


Произход

Нескопена мъжка свиня, която се използва за разплод. Произхожда от представката не и корена на глагола режа, тоест означава ‘необрязана свиня’.

Разпространение

Пазарджишко; Петричко; Маданско; Смолянско; Асеновградско; 

Преславско; Ботевград.

Примери

Вепър ще рече скопено мъжко прасе, а нескопеното се нарича нерез. Й. Радичков

Произход

Названия за едра, добре охранена мъжка свиня.

Разпространение

Софийско; Плевенско; Ихтиманско; Югозападна България. 

Примери

Попът, гологлав и без расо, сипваше помия на два угоени шопара и им говореше галено. Елин Пелин

• прасѐнце 

• пра̀сец, пра̀сци 

• прасчѝне

• пра̀сче

Разпространение

из цялата диалектна територия; Смядово; Преславско; Омуртаг;

Копривщица; Трънчовица; Велес; Дебърско Трънско; Кюстендил.

Примери

Да се гоиш кат прасенце,

да си здраво като здравец.

Пожелания за новородено на Бабин ден

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.