Трион

                    категории -> оръдия на труда -> трион

Съвременно значение

Трионът е инструмент с назъбено острие за рязане на дърво и др.

Произход на думата

Произлиза от глагола трия, но е възможна и връзка с гр. πρίων.

Примери

С трион в едната ръка (той го държеше тъй, като че ей-сега ще почне да реже) и с брадва чичо Митуш заоглежда салкъма пред господарската къща. Й. Йовков

Знание

Трионът е старинен инструмент за рязане на дърва. В българската традиционна култура той се осмисля като метален предмет, при това остър, затова с него могат да се извършват ритуали за прогонване на злите сили и болестите. Според народното вярване бъдникът – дървото, което се поставя в огнището да гори цяла нощ на Бъдни вечер, трябва да се отреже от млад здрав мъж от семейството с трион и да се предаде на найвъзрастната жена да го приготви за вечерта. 

В българския език са запазени стари домашни названия като трион и пила, има и заемки от съседни езици като джага и бичкия, които са резултат от вековните връзки на българите с балканските народи.

pexels-ksenia-chernaya-5691605

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Дълъг ръчен трион с две дръжки за рязане на трупи. Съществуват хипотези за заемане на думата от сръбски или от румънски.

Разпространение

Банско; Дряновско; Асеновградско; Смолянско.

Примери

В горите плъпват горяните, чуват се ритмичните удари на джагите, бумтят моторните резачки. Ст. Станчев

Произход

Разпространение

Разградско; Тетевенско; Троянско; Самоковско; Кюстендилско; Смолянско; Пазарджишко.

Примери

Сечаха непрекъснато. Гората тътнеше, дърветата с трясък се поваляха . Жагите неуморно бръмчаха като железни оси. Б. Несторов

Произход

Опънат на рамка ръчен трион за рязане на дърва, дъски и под. В българския език думата е навлязла от турски.

Разпространение

Сливнишко; Костурско; Солунско и др.

Примери

Се скършие зъмбите на бичкийте. Костурско

Бичкия се точи с еге. Сливнишко

Сềкъ дръвъ с бичкиятъ. Солунско

Раздвижи се равномерно нагоре-надолу бичкията, захърка, впила остри зъби в мекото дърво, изсипаха се струйки бели трици в тревата. Д. Талев

 Бичкията свирва в буковото дърво, по вкокалената земя.. се посипват стръготини — дъхва на прясна дървесина. Ст. Сивриев

Произход

Опънат на рамка ръчен трион за рязане на дърва, дъски и под. Думата произлиза от пила.

пѐлька

Разпространение

Еленско; Великотърновско; Добричко; Ловешко; Дряновско; Габровско; Шуменско; Провадийско.

Примери

Кашлиците, тропотът на чиновници и гимназисти глъхнеха в снежната каша сред съскане на пелки и удари на топори. Ем. Станев

Произход

Названието произхожда от старобългарски със значение ‘трион’. Общославянска дума, вероятно заемка от старовисоконемски.

Примери

а люд емѹ гѹблѧаше. плам  теслам гра(д) раскажаа Хронографска компилация от съчинения на Георги Синкел и Юлий Африкан

 пото не сьвѣштаваасте сꙙ на манасѭ гда саѭ плоѭ прѣтрааше Супрасълски сборник

По масата бяха разпилени какви ли не инструменти — пили, чукове, свредели, отвертки. П. Проданов

Произход

Думата се среща в среднобългарски ръкопис от 14. в., преведен от гръцки. Може да се търси връзка с думата трион. Заемка от гръцкото πρίων.

Примери

Ножь же и прїѡнъ Диоптра на Филип Монотроп

коуꙁньци роукохытростнии и коваче дѣлают, творꙗще ороудиꙗ мотъкы же и серпы, и секиры, и стрѣлы, и теслы, и прионꙗ и дикелꙗ Диоптра на Филип Монотроп

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.