ум

                    категории -> абстрактни понятия -> ум

Съвременно значение

Способност на човека да мисли, да разсъждава.

Произход на думата

Думат ум е характерна за всичките славянски езици. Учените откриват нейни родственици и в останалите индоевропейски езици, където означава ‘мисъл’, ‘разум’ или ‘памет’. По този начин думата ум отразява възможността на човека да възприема образи от действителността и да ги обработва.

Примери

Дъ н’ доди нъ ум. Кривня, Провадийско

Нъ ум ми доде за вас. Карловско

 На Стойана на ума дошло. Копривщица

 Кукувица е испила умъ му. Радовене, Врачанско

По нèговия ум оди. Костурско

 Дошло му на ум, прекръстил се. Шуменско

 Ах че и на ум хрумнало. Разградско

  Луд залудях, ум загубях. Сливенско

 Тия ни си и на ум клавъли, чи този сюрмах може да стане цар. Демирхисарско

 Болин нъ умъ ‘душевно болен’. Еленско

 На ум ми дуде зъ у вас. Войнягово, Карловско

Но ми нъ умъ стигнъло. Копривщица. Му работа ума. Костурско

Луд полудях, ум изгубих. Самоковско

 Кукувицъ е испилъ умъ ми. Врачанско

 Добар ум има. Костурско

Не спий на тос ум. Шуменско

 Кажи ми ако ти вàща умот. Прилепско

 Они си летаат со умоите. Прилепско

 Близу е ду умут. Воденско

Знание

Способността на човека да прави изводи, да разсъждава е едно от качествата, които народната култура цени най-високо. Именно един от най-обичаните ни фолклорни герои е Хитър Петър. Народът му се възхищава точно толкова, колкото и на Крали Марко. Съществуват още много приказки, които учат читателя, че умният съвет струва  жълтица: За дума жълтица. Мъдрият старец от едноименната българска приказка казва на момъка всичко на всичко три изречения: Мътна вода да не газиш! Видиш ли орли да кръжат, виж какво има! Преди да направиш нещо, брой до 20! Тези три съвета спасяват живота на сиромаха и му осигуряват охолен и щастлив живот. И тъй като приказките съдържат скрит смисъл, не е трудно да разберем, какво стои зад съветите на мъдреца. Най-вероятно зад Мътна вода да не газиш! стои предупреждениеда се избягват неясните ситуации; зад Видиш ли орли да кръжат, виж какво има! знанието, че на това място може да има нещо ценно, а  зад Преди да направиш нещо, брой до 20! мъдростта, прибързаните решения могат да струват много скъпо. 

На човешкия ум са посветени многобройни пословици и поговорки. Умът е израз на истинската човешка индивидуалност (Сяка глава свой ум носи.) Неразумните постъпки са следствие на грешна преценка, а не на божествена намеса: Кога Господ иска да земе на някого стоката, той му зема по-напред умът. Кога Господ иска да убие някого, той най-напред му земе умът.

Умът се възприема като нещо материално в много пословици:

Блъскам си ума. Има кукуши ум. Излизъ ми ут умъ. Ни гу слагъм нъ умъ. Търся си ума

Някои поговорки са противоречиви, но са такива, защото противоречива е човешката природа. Народът казва: У всекиго се намира по една пара ум, но допълва: Не можеш да му провъртиш главата и да му налееш ум. От друга страна, народният мислител не отрича, че човек може да си вземе поука: Дошъл му умът в главата.

Често пъти умът е подвластен на човешките страсти: Очите му на тила, а акълът – в потурите. 

 Загубата на разсъдък е едно от най-страшните заболявания, които могат да се случат на човека. Различните психични разстройства, тревожни и страхови състояния в Средновековието са се тълкували като обладаване от нечист дух, с който само надарени могат да се справят. Според християнската религия Исуус дава чудодейни сили на своите ученици и на някои мъченици и светци да изгонват бесовете от човека, тоест да го лекуват от психични болести. В народната медицина съществуват многобройни практики за лечение на обезумели, обладани от бяс хора. Лечителка от с. Козичино, Поморийско  използва основно заклинания за постигането на мир и спокойствие в душата на болния. В редки случаи използва хараза ‘стрит на прах жлъчен камък’. Практиката се основава най-вероятно на древното учение за човешките течности, които трябва да бъдат в равновесие.

olav-ahrens-rotne-4Ennrbj1svk-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Ум, разум, съвест. Думата е арабскa (akil), влязла е в българския език през турски.

Разпространение

Общобългарско название.

Примери

Акъл трèбе, акъл за сѝчко. Трънско

Ти бре нямаше ли акъл. Шуменско

Виж му акъла. Елховско

 Изветрè ни акъля. Рибарица, Етрополско

Ут млогу акъл му окàпа косàна. Златоградско

Твà нящо акъла ни ни можи да го разбере. Гоцеделчевско

 Яз ногу акъл ти дàдох. Кадийца, Благоевградско

 Гулям акъл има туй мумче. Тетевенско

Акъл нема за пет пари. Черногорово, Пазарджишко

 На него акъл му дай да дава. Плевенско

 Немаш акъл у главата. Ружинци, Белоградчишко

 Лоши акъли му дават. Ихтиманско

 На каков акъл са. Дупнишко; Като ти излезе умник (мъдрец), аколот ти йе дошел Велинградско

 Че ти докарам акъло у глàвата. Дупнишко

 Дай ми акъл що да прàвя. Ихтиманско

 Опичай си акъла. Ихтиманско

 Дойде ми на акъла. Бургаско

Не си знае акъло – прави неразумни нещо. Ръждавица, Кюстендилско

Кукувица ву изпила акъло. Без да му дои нъ ум. Кривня, Провадийско

Произход

Думата е общославянска, среща се във всички славянски езици и в старобългарски: разоумъ.

Разпространение

Общобългарско название.

Примери

Да му даде Господ ум и рузум. Брезнишко

Още нема тоя силни разум. Самоковско

Дай му, Боже, разум. Леринско

Той е чувèк с разум. Банат

Произход

Ум разсъдък.

Етимолозите свързват произхода на думата с глагола пипам ‘докосвам’, защото в древните представи на българите умът, акълът е нещо материално, което може да се пипне, да се даде, предаде, вземе и т.н.

Разпространение

Казанлъшко; Плевенско; Сливенско; Ихтиманско

Примери

Пѝпито му сече. Казанлъшко

Тъкоф ми е пѝпето. Тръстеник, Плевенско

Толкоз му стига пипето. Сливенско

  Сече му пипето. Долна баня, Ихтиманско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.