Ватали

                    категории -> оръдия на труда -> ватали

Съвременно значение

Рамката на бърдото (гребена) на домашния тъкачен стан.

Произход на думата

Думата произхожда от диалектна форма на глагола хващам без началната съгласна. Тази част от тъкачния стан се нарича така или защото обхваща бърдото, или защото се хваща, за да се набива вътъкът в него.

Примери

Опенаш с ваталите и сякваш с бêрдуту. Еркеч (Козичано), Поморийско.

Знание

В българския език няма общоприета книжовна дума за тази част от стана. Названията в диалектите са само домашни и са свързани с начина, по който тази част обхваща съседните, както и с другите части на стана (бърдо или гребен). В диалектното словообразуване личат огромните възможности на езика да създава нови думи, като добавя различни наставки и представки. По този начин диалектното многообразие е доказателство за богатството на българския език.

smart

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Разпространение

Никополско; Плевенско; Ловешко; Банат; Казанлъшко; Карловско; Старозагорско.

Произход

В редица селища се използват и наименования, производни от общославянското название бърдо, защото тази част на стана обхваща бърдото (гребена).


Произход

В редица селища се използват и наименования, производни от общославянското название бърдо  с представка на–, защото тази част на стана обхваща бърдото (гребена).

Разпространение

Ихтиманско; Пазарджишко; Харманлийско; Малкотърновско; Радомирско; Разложко; Софийско.

Примери

Аф нàбърдилото йе гребеньè. Сярско

Разпространение

Белоградчишко; Софийско; Сливнишко; Трънско; Оряховско; Севлиевско; Троянско; Ихтиманско; Родопите; Смолско; Пирдопско

Разпространение

Врачанско; Ломско; Белослатинско; Ботевградско; Белослатинско; Монтанско; Берковско; Луковитско; Ловешко; Тетевенско; Ботевградско; Монтанско; Мездра; Берковско.

Произход

В редица селища се нарича така, така, понеже обхваща бърдото, което в някои диалекти се нарича гребен. Думата гребен е общославянска.

Разпространение

Родопите.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.