Вилицa

                    категории -> бит -> вилица

Съвременно значение

Прибор за ядене с три-четири зъба за набождане на храна.

Произход на думата

Думата е производна от вила ‘дълъг, гладък прът с два или повече дървени или железни зъба накрая за прибиране на сено, слама и под.’ С праславянски произход.

Примери

Тури ложѝце и вѝлице.  Годечко; 

Стражарят донесе стол, на който сложи чинията, парче хляб и една вилица. Ем. Станев

Знание

Вилицата съществува като прибор за хранене от Средновековието. Тя има практическо значение в бита на българите. Но в християнството вилицата се смята за инструмент на дявола. Знаете, че според религиозните представи в ада слугите на дявола бодат с вили грешниците. Така ги е описал и Данте в своята известна книга „Ад”. Затова е забранено да се използват вилици при много ритуали. Така например при погребален обред хората трябва да се хранят само с лъжици. На погача за новородено според някои вярвания жените, които са поканени, задължително трябва да вземат храната само с пръсти. Това са предпазни действия, с които се цели да се отблъсне дявола от хората.

julian-wallner-KHgSurk57V4-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Думата е със същия произход като вилица.

Разпространение

Троянско

Примери

Дай вилушките ут лъжичникът. Троянско

Произход

Думата бонела се свързва с глагола бода, бодна, основавайки се на предназначението на прибора за храна.

Разпространение

Смолянско; Силистренско; Странджа;  Кукушко; Сливенско; Чирпанско; Гоцеделчевско; Пловдивско; Родопи

Примери

Дай две бонели на гостите. Айтоско; Бунели с тях ядем манджа.  Айтоско; Не дръж бонелката като махалка.  Райково, Смолянско.

Произход

Разпространение

Охридско

Примери

Той знаеше да седне на трапезата,.., да употреблява лъжица и набодка, да си налива вино. Т. Икономов.

Произход

Думата е заемка от румънски.

Разпространение

Плевенско; Силистра; Великотърновско; Шуменско; Етрополско;  Видинско; Севлиевско; Котелско; Казанлъшко; Банат

Примери

Йедийми с фъркулици и лъици. Севлиевско; Ша извадиш месото с фъркулицътъ. Котелско; Нъ питъ при рудилкътъ ни съ йаде с фъркулицъ ъми с пръсти.  Казанлъшко; Месото ний бодем с фъркулицъ. Банат.

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.