Крава/вол/теле

                    категории -> животни -> крава/вол/теле

Съвременно значение

Бик – нескопено мъжко говедо, което може да има потомство.

Вол – скопено мъжко говедо, което не може да има потомство.

Крава – женско едро тревопасно домашно животно, което дава мляко.

Теле – малкото на кравата и бика.

Произход на думата

Думата бик  се открива в старобългарски и произхожда от стар глагол със значение ‘муча, рева’.

Думата вол  се открива в старобългарски и произхожда от глагола валям със значение ‘търкалям, повалям’. Защото скопяването на вола става, като той се поваля на земята. 

 Думата крава се открива в старобългарски и произхожда от стара дума за рог.  

Думата теле се открива в старобългарски.

Примери

В известната басня на Езоп се противопоставят жабата и волът, а от поуката ѝ е възникнал изразът: Видяла жабата, че подковават вола, и тя вдигнала крак т.е. някой се стреми към нещо, което не му подхожда, и става за смях. Надула се жабата да надмине вола  – изразът има същия смисъл, защото жабата, в желанието си да стане едра и голяма като вола, се надувала дълго време, но накрая се пукнала. 

Кравата често мучи, щото е първескиня. Троянско

Минаваше покрай крави, които пасяха с телетата си. Й. Йовков

Знание

Волът е основен помощник на селянина на полето. Той е изключително почитан в народната култура, воловете са наричани дори ангели. В народната традиция на Власовден, 11 февруари, когато се чества св. Влас, покровител на домашния добитък, жените месят специален обреден хляб и го дават на воловете да го изядат за здраве. Така символично им се отплащат, защо волът е другар на човека в осигуряването на прехраната. Българинът винаги се е занимавал със земеделие и скотовъдство. Воловете е трябвало да са силни, здрави и издръжливи.

В древните представи на българина за Космоса съществува поверие, че земята се крепи върху рогата на вол. Щом той помръдне с рогата си, става земетресение. 

Волът олицетворява търпението и тежкият непосилен труд, затова се казва: работя като вол, тегля като вол

Хората дават гальовни имена на воловете, да си спомним за Белчо и Сивушка от разказа на Елин Пелин,  На браздата.

И с думата крава също са възникнали изрази, подобни на фразеологизми: 

Доя като крава някого – използвам някого за свои лични облаги.

Доя от две крави мляко – възползвам се от два източника на облаги за себе си.

 

screenroad-FquDp5N1Gw0-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Название на див бик, който някога се е срещал в България. Думата се открива в старобългарски и е сродна с латинската taurus.

Примери

Запазени са следи в топонимията:

Турия – приток на р. Струмица.

Турия – село в Казанлъшко.

Село Туря нива. Охридско

Село Турйе. Охридско

Произход

Диалектни варинти на думата вол.

Разпространение

Западна България; Трънско; Кюстендилско.

Примери

Вол по поле рика. Крива паланка

Фпрегнъл уловитъ, отишел на нивътъ. Източна България

Кога прегнуваме вулоите едейньо надесно, другьо налево. Костурско

Теле мушко за работа се вика воф. Български говори в Албания.

Произход

Млад невпрегнат вол. Думата се открива в старобългарски и произхожда от прилагателно със значение ‘млад’. Същият корен откриваме в думите юнак и юноша.

Разпространение

Панагюрище; Пловдив; Самоковско; Костурско; Долнопреспанско; Кукушко; Банат.

Примери

Този вол не впрягайте, йунец е. Оборище, Панагюрско

Йунците водят кравите. Костурско

Произход

Впряг  от биволи или волове. Думата е заета от гръцки, където означава две, чифт.

Разпространение

Леринско; Гоцеделчевско.

Примери

Лудо ле, море, младо ле, излезни в Стамбол чаршия, купи си зевгар волои, изорай рамни дворои. Тракийска народна песен

Произход

Крава между две и четири години. Думата е заета от турски език.

Разпространение

Хасковско; Лесидренско.

Примери

Млада крава данакиня. Лесидренско

Произход

Тези диалектни названия произхождат от основни признаци, с които животното е разпознаваемо за човека: 

Доилница – от глагола доя.

Мучка – от глагола муча.

Произход

Думата се открива в старобългарски със значение ‘майка на теле’.

Разпространение

Софийско; Югоизточна България.

Примери

Телицата на четврътата гудина родва. Черешница, Костурско

Произход

Виж юнец.

Разпространение

Кюстендилско; Монтанско; Пловдивско; Луковитско; Кукушко.

Примери

Телету порасна и стана йуницъ. Луковит

Произход

Теле до една година. Думата е заета от турски.

Разпространение

Софийско; Хасковско; Копривщица.

Примери

Тако да продам даначето и ще ти го плата. Т. Влайков

Произход

Виж юнец.

Разпространение

Костурско.

Примери

Юнчето го скопваме, за вол го растиме. Костурско

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.