Вятър

                    категории -> природни явления -> вятър

Съвременно значение

Движеща се въздушна маса, въздушно течение, успоредно на земята.

Произход на думата

Думата се свързва с глагола вея ‘духам, раздвижвам въздуха’; среща се във всички славянски езици и е праславянска по произход.

Примери

Кога се събудих, студен камик до мене и вихрове вятруви. Сливенско

 Пустийа му вятър бучи. Кортен, Новопазарско

 Вятъръ навло снега на пряспа. Кът имъ вятър съ вей. Кривня, Провадийско

 Извил съ е ветар.  Плевенско;

Дуйни ми дуйни бял вятър. Чешнигирово, Пловдивско

Белия вятър – южен вятър Лозенградско

Зимен вятър – северен вятър Провадийско

Черний вятър идва ут запад.  Кривня, Провадийско

Долния вятър – южен вятър. Кривня Провадийско

Морския вятър – източен вятър. Кривня, Провадийско

Дерибивол – силен източен вятър. Той е най опасен за керванджийте. Раданово, Великоторновско

А на заранта излязъл вятър, събрал всичките облаци .. и забулил небето. Д. Габе

Знание

Вятърът и бурята се свързват с глагола духам, който отразява движението на въздуха. В културата на индоевропейските народи те често пъти са обожествявани. Така те имат силно отражение върху митологията. В индоиранската традиция богът Вятър и богът Гръм се считат за прародители на всички поколения митологически герои. В гръцката митология особено място заема Еол. Той е приятел на безсмъртните богове и е надарен с възможността да укротява и призовава ветровете.  У древните гърци вятърът се свързва с божествено дихание. В славянската митология вихрушките са представени като вид самодиви, които пакостят на хората. Самата вихрушка представлява вихър, който се движи в кръг и по този начин може да вдигне различни предмети, а в редки случаи и хора. За нашите ширини доскоро торнадото или гладният вятър, както го наричат индианците от равнините, не беше познато. Най-често вихрушките вдигат малка купа сено или някой сноп от нивата. Интересно е, че съществува забрана да се прибира и въобще да се докосва предмет, вдигнат от вихрушка. Тази купа сено или сноп жито се мисли за жертва на вихрушката.

В зависимост от своето направление ветровете могат да имат свои собствени имена. В гръцката митология Борей е име на студения северен вятър, Зефир на принасящия дъжд западен вятър, Нот е южният, Екрос е източният. 

В славянската митология северният вятър е назоваван Горняк, ‘духащ от планина’, тъй като старото значение на гора е ‘планина’. В някои места на България Горнякът се нарича Черният вятър, другаде Черният вятър е духащият от изток. В Западна България северният вятър може да носи име Вечерин, заради времето, когато излиза (Бракьовци, Годечко).

Южният вятър носи името Юг, Южняк, Юго. В Югозападна България може да бъде известен като Меглен.

Интересна легенда се е разказвала в Западна България: Земята и Снегът се венчали. Ама Земята се си работа имала и немало кога да иде при мъжа си. Тогаа Снега казал, дека дните са му преброени. Той че ѝ  йе мъж, додек дуа севернио ветар. Дуйне ли Юго, не се знае у кое море че му е глава, а у кое нога. И Земята фанала да гледа мъжа си.

Думата вятър е част от много фразеологизми:

Вятър да духне, ще го отвее. Много е слаб.

Вятър и мъгла. Нещо несериозно, маловажно.   

Вятър ме вее. Несериозен съм, на мене не може да се разчита.

Вятърът ще се обърне. Вятърът на промяната. Положението ще се промени.

От дъжд на ветар. Рядко.

Гоня вятъра. Върша безсмислени неща.

Вятър го вее на бял кон. Много е несериозен.

Вятър работа. Несериозна работа.

Отива на вятъра. Пропада, изчезва.

khamkeo-vilaysing-WtwSsqwYlA0-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Много силен и бърз вятър; вихрушка.

Думата вихър се свързва с глагола вия ‘огъвам, извивам’, който е общославянски. Назоваването е въз основа на кръговите движения на въздушния поток.

Разпространение

Ловешко; Софийско; Айтоско; Ихтиманско; Еленско; Пирдопско; Казанлъшко; Брезнишко; Пернишко.

Примери

Вихар ми ветар повеа. Софийско

 Та припушти тòа вихар ветар. Севлиевско

 Като вихар през село се носе. Брезнишко

Произход

Вятър, който вдига прах във формата на фуния или много силен вятър.

Произходът на думата е същият като на вихър.

Разпространение

Софийско; Севлиевско; Плевенско; Чирпанско; Смолянско; Гоцеделчевско; Дупнишко; Ямболско.

Примери

Свила се вихра виихрушка, дигнала сено навиляк. Софийско

Вятър силен вдига вихрушки от пепел. Севлиевско

Вихрушка отнася дете с люлка. Чирпанско

 На силен ветър се казва вийрушка. Плевенско

 Върушкъ е съмудива яви се нъ нивътъ дига сичку. Градище

Вихрове, сестри вихрушки, днеска ще ми Стоян надвие. Ямболско

 Я че литнем воз небе, че стретнем силни ветрове и вихрушки. Дупнишко

Произход

Много силен и студен вятър, често буреносен.

Думата произхожда от латински корен.

Разпространение

Родопи; Тръстеник, Плевенско; Велинградско.

Примери

Вятърът, превърнал се вече на фъртуна, фучеше и разнасяше с бясна бързина снежни облаци над вечерната дрезгавина. Вазов. 

Свири нощната фъртуна, / снежни преспи вей. Вазов

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.