Юмрук

                    категории -> части на тялото -> юмрук

Съвременно значение

Длан със свити пръсти, обикновено за нанасяне на удар.

Произход на думата

Думата юмрук е заета от турски.

Примери

Викаме му юмрук или песница. Етрополско

Старшията се нахвърли върху Митко: би го с юмруци, риташе го с подкованите си чизми. М. Марчевски

Ех! — заудря с юмрук по масата Пелинко. Елин Пелин

Знание

Юмрукът във всички култури е символ на насилие, готовност за бой. Показването на юмрук е заплаха за използване на сила срещу някого. Това осмисляне на юмрука личи и във фразеологизма: Управлявам с твърд юмрук със значение ‘Управлявам строго, с насилие’.

В исторически план вдигнатият юмрук е познат като антифашистки поздрав, с който борците против фашизма са показвали готовността си да се бият за свобода и демокрация. Днес вдигнатият юмрук е символ на солидарност и подкрепа с борещи се срещу някаква несправедливост хора. Може да бъде открит както на знамената на някои страни, така и като емблема на сдружения за отстояване правата на жените, нископлатените работници и др.

В съвременния свят хората се възпитават да решават проблемите си не с юмруци и бой, а с преговори и компромиси. Овладяването на юмручния инстинкт за бой започва още в ранна детска възраст и продължава до зрелостта.

Названията на юмрук в българския език в голямата си част са домашни и са свързани с глаголи със значение ‘удрям’. Има и заети от гръцки и турски думи поради близките отношения между българите и съседните народи.

zacke-feller-ODzSyS5WsSo-unsplash

Диалектни названия

Повече информация за произхода, разпространението и примери за всяко едно от диалектните названия.

Произход

Пестник произлизат от старобългарската дума пѧсть ‘юмрук’. Тя се среща в превода на Библията на старобългарски:  Аще… ѹдарить ѥдинъ дрѹга каменемь или пѧстью Книга Изход 21:18.

Разпространение

Белоградчишко; Врачанско; Бобошевско; Монтанско
Благоевградско; Годечко; Дупнишко; Кюстендилско; Самоковско; Софийско; Босилеградско; Пиротско; Видинско; Белоградчишко; Трънско; Пирдопско; Ихтиманско.

Примери

А, значи така — те го пъдят и от църквата! Стана, стисна ядно пестници, захапа до кръв устни. Г. Райчев

Роднините на Стояна заудряха с пестници, когото свареха. К. Петканов;

Баща ми мина покрай мен, а зад гърба си чух — преди да се извърна — ударите на тежкия му пестник. В. Мутафчиева

И Момчил удари с пестница по масата тъй, че виното плисна навън от чашата. Ст. Загорчинов

Ако ти стовара една песница, че има да видиш бел вук по пладнина. Дупнишко

 А што беше дете самотворче, с песница го у гради удари. Радомирско

Я с песници да удрим, железна кола се ствара. Кюстендилско

 Он има тежке песнице. Сливнишко 

Ако те ударим с песницата нема да мрднеш. Босилеградско

Че му удари едну песницу у зубите. Пирот

 Друсну му едну песницу у зубите. Брезнишко

 С песнице глава му строши. Годечко

Болье старому под браду, а не младому под песницу. Трънско

На старо под брадица, на младо пот песница (поговорка в значение: ’която има стар мъж, той я гали, а младият държи жената строго’). Граовско

Мажова грижа голема, / Да изпереш ле, да изкърпиш, / Да изпратиш ле, да дочекаш, / Па ке си под песница, Петричко

Чъ ти ударим едну пъсницу; Што га гледаш, удари му три пъсници, па пушти га. Видинско

Произход

Думата е образувана от глаголите буша и бухам ‘удрям’.

Разпространение

Плевенско; Никополско; Силистренско.

Примери

Господ дава, ама в кошара не вкарва. Зависи от бушниците.

Плевенско.

Произход

Най-вероятно първичното значение е ‘топче, зрънце, топка’. Заето от новогръцкото κουκούδα, което идва от κόκκος ‘зърно, семка’. Названието се пренася върху юмрук въз основа на формата на свитата длан.

Разпространение

Смолянско; Ардинско; Маданско; Девинско; Разложко; Пловдивско; Странджанско.

Примери

Дали та хлацна адно кукуда. Смолянско

Ако та перна с айса кокуда. Чепеларско

Ако та удря адно кукуда, ша ти излезот искри от очисе. Чепеларско.

Произход

Названието е образувано от глагола тупам със значение ‘удрям, бия’ и е свързано с основното действие, което се извършва с юмруците.

Разпространение

Дебърско; Воденско; Солунско; Охридско; Костурско; Охридско; Благоевградско; Разложко.

Примери

Како да беше ми дошол еден чоек од одзади, без да го видам яз, та коа ме удри со една силна топаница преку уста, тики сичките заби ми и истера. Самоковско

Со тупаницата му и скърши зъмбите. Костурско

 Третиот ми син можит со тупаница да удрит на земи и кула да напраит. Прилепско

Истави се да не те лупосам една тупаница. Велешко

За нас

Проектът представя за първи път в България различен подход към изучаването на българското диалектно богатство от деца.

©2021 | Всички права запазени.